Rakastatko rutiineja ja ajatteletko, ettei aina puhe auta? Nämä neljä asiaa introvertit tietävät - sinäkin saatat olla introvertimpi kuin luulitkaan
Hyvinvointi
Rakastatko rutiineja ja ajatteletko, ettei aina puhe auta? Nämä neljä asiaa introvertit tietävät - sinäkin saatat olla introvertimpi kuin luulitkaan
Työelämä suosii ekstroverttejä, mutta pirskahtelevassakin tyypissä voi olla toinen puoli. Moni on introvertimpi kuin luulikaan. Selvitä, oletko introvertti, ekstrovertti vai jotain siltä väliltä.
Teksti

Kuvat

Julkaistu 29.10.2020
Kauneus ja Terveys

Psykologian professori emerita Liisa Keltikangas-Järviseltä kysytään usein, miten introvertti selviää työstään. Sen sijaan häneltä ei kysytä, miten avokonttorissa voi kestää äänekästä ekstroverttikollegaa.

Pitkän uran tehneen temperamenttitutkijan mukaan 50 vuotta sitten oli yksi lysti, oliko puhelias vai hiljainen, kunhan osasi käyttäytyä ja teki työnsä hyvin. Nyt on toisin.

– Maailma on ekstroverttien vetämä: työpaikoilla se on odotusarvo. Ekstrovertit esimerkiksi päättävät, miten kokouksissa toimitaan, Keltikangas-Järvinen sanoo.

Ekstrovertti janoaa seuraa ja toimintaa. Introvertti nauttii yksinolosta. Esimerkit ovat karkeita. Käytännössä kukaan ei ole täysin ekstrovertti tai introvertti. Olemme kaikki jotain siltä väliltä eli ambiverttejä.

– Introversio ja ekstroversio ovat saman janan ääripäitä. Osa asettuu lähemmäs toista päätä ja on enemmän ekstrovertti kuin introvertti, ja toisinpäin.

Voit siis hyvin olla joiltakin ominaisuuksiltasi ekstrovertti ja toisilta introvertti. Rakastat ehkä reissaamista, mutta väsyt, jos matkaseurueessa on vieraita ihmisiä.

– Itseään ei tarvitse osata lokeroida. Mutta kun ymmärtää, mitä kaikkea näihin ominaisuuksiin liittyy, oppii paljon, Keltikangas-Järvinen sanoo.

Nykymaailma painottaa sosiaalisia suhteita ja taitoja. Moni voi tuntea painetta olla sosiaalisempi kuin onkaan. Osa herää vasta aikuisena siihen, että ihmiset väsyttävät.

Rakastatko rutiineja, hermostutko hälyssä? Ehkä sinäkin olet introvertimpi kuin luulitkaan. Se voi selittää paitsi tunteitasi ja käytöstäsi, myös valintojasi. Piirteestä voi olla sinulle myös paljon iloa.

1. Aivot kaipaavat rauhaa

Ekstroversio ja introversio ovat eräänlaisia persoonallisuuden perusrakenteita. Ne ovat periytyviä ja suhteellisen pysyviä ominaisuuksia. Kaikkea ne eivät toki selitä. Voit olla tunnollinen, määrätietoinen ja luova, olit sitten introvertti tai ekstrovertti. Myös tilanne vaikuttaa aina.

Ero introvertin ja ekstrovertin välillä on silti todellinen. He poikkeavat toisistaan fysiologisesti.

Introvertin aivojen ja keskushermoston viritystila on luonnostaan korkea, myös levossa. Aivot ottavat vastaan liikaa ärsykkeitä. Siksi introvertti vetäytyy ja suojelee itseään ylimääräisiltä ärsykkeiltä, kuten melulta. Joskus jopa taustamusiikki voi häiritä.

Rauhallisessa ympäristössä introvertti saa sisäisen viritystilansa ja ulkoiset ärsykkeet tasapainoon.

Myös herkät ihmiset reagoivat ärsykkeisiin voimakkaasti. Introvertti ei silti välttämättä ole erityisherkkä eivätkä ominaisuudet liity toisiinsa. Esimerkiksi valot ja värit eivät vaikuta introverttiin kuten erityisherkkään.

Ekstrovertti parkkeeraa lukusalin käytäväpaikalle. Hänen sisäinen viritystilansa on matala ja aivot päästävät sisään niukasti ärsykkeitä. Ekstrovertti tarvitsee toimintaa, jotta voi korvata sisäisen hiljaisuuden.

– Ekstrovertti hakeutuu seuraan, koska tarvitsee ihmisiä nostamaan viritystilansa, ei koska rakastaisi heitä. Ilman ulkoisia ärsykkeitä hän tylsistyy, tulee levottomaksi ja alisuoriutuu, Keltikangas-Järvinen selittää.

Sekä ekstrovertti että introvertti roikkuvat somessa yhtä paljon, mutta ehkä hieman yllättäen introvertille siitä tulee herkemmin ongelma. Hän saattaa kompensoida somella vähäisempiä suhteitaan reaalimaailmassa.

Olen ihan fiksu, mutta isossa porukassa takeltelen ja luon tyhmän kuvan itsestäni.

Hanna, 42

2. Mielikuvitus on rikkaus (ja rasite)

Introvertin pää raksuttaa jatkuvasti. Hän tarkkailee itseään ja muita, mikä parantaa itseymmärrystä. Introvertti saattaa kelailla toisten reaktioita liikaakin. Katsooko tuo oudosti? Miksi hän sanoi noin?

– Introverteillä on usein hyvä mielikuvitus. Se on ehdottomasti vahvuus, mutta voi myös haitata elämää joissakin tilanteissa, psykologi Kati Tiirikainen sanoo.

Ujon urakirjan kirjoittanut Tiirikainen oikaisee harha­luulon. Introvertti ei ole välttämättä ujo. Piirteet sekoitetaan, koska molemmat viihtyvät yksin.

Ujo jännittää sosiaalisia tilanteita ja on jatkuvasti tietoinen itsestään. Introvertti ei välttämättä jännitä kohtaamisia, mutta ne saattavat viedä kaikki mehut.

– Ujous on tuttu asia, kun taas introvertin piirteitä ei ole yhtä helppo yhdistää itseen. Voi olla vaikea ymmärtää, että väsymys johtuu ihmisistä”, Tiirikainen selittää.

Kun hän haastatteli ihmisiä kirjaansa, osa ekstroverteistäkin kertoi kärsivänsä sosiaalisista peloista. Ristiriita on melkoinen, jos on palava halu kuulua ryhmään, mutta ei ujouttaan uskalla.

Yleensä ekstrovertit vaikuttavat introverttejä varmemmilta. Heidät myös arvioidaan introverttejä pätevämmiksi töissä. He saattavat itsekin yliarvioida taitojaan.

En kaipaa muiden mielipiteitä. Rasittaa, jos joku puuttuu elämääni.

Päivi, 54

3. Rutiinit ovat parasta

Työelämä on yhtä muutosta. Tämä voi olla introvertille vaikeaa. Hän on usein ekstroverttiä turvallisuushakuisempi. Impulsiivisuus on vierasta ja rutiinit rakkaita.

Introvertit nauttivat, kun saavat uppoutua työhönsä keskeytyksettä. He näyttäisivät pärjäävän etenkin tarkkuutta vaativissa tehtävissä. Tämä johtuu siitä, että korkea viritystila auttaa ohjaamaan täyden huomion tehtävään. Ekstrovertit ovat tyypillisesti suurpiirteisempiä.

Silti väite siitä, että persoonallisuuden pitäisi sopia työhön, ei pidä paikkansa. Introverttiys ei estä esiintymästä eikä se merkitse huonoja sosiaalisia taitoja. Introverttejä on opettajina, näyttelijöinä ja lääkäreinä.

– Sosiaaliset taidot eivät ole yhtä kuin sosiaalisuus. Ekstrovertillä ei ole hyvät sosiaaliset taidot, jos hän ei osaa kuunnella muita”, Keltikangas-Järvinen sanoo.

Introvertit voivat tulla taustamelussa jopa työkyvyttömiksi. Ei melu ekstrovertillekään hyvää tee. Avokonttorissa ekstrovertin työteho näytti laskevan jopa introverttiä enemmän, Keltikangas-Järvinen kertoo.

– Introvertit eivät ole niin kiinnostuneita ympärillä olevista ihmisistä, joten he suojautuvat herkästi kuulokkeilla. Ekstrovertit kaipaavat ulkoisia ärsykkeitä hanakasti, joten he jäävät kuuntelemaan keskusteluja.

Suomalaisia pidetään usein sisäänpäin kääntyneenä kansana. Keltikangas-Järvinen ei allekirjoita väitettä.

– Tutkimukset eivät viittaa siihen, että olisimme introvertimpiä kuin muut. Meillä on ehkä lupa käyttäytyä introvertin tavoin, toisin kuin vaikka Yhdysvalloissa.

Tiirikaisen mukaan ikä tuo usein ymmärrystä omaa persoonaa kohtaan. Sitä kautta myös introverttiys voi tulla vahvemmin esiin.

Keltikangas-Järvisen mukaan iän myötä ekstroverttienkin jännityshakuisuus laskee. Muuten ikä näyttäisi vaikuttavan yllättävän vähän.

– Tutkimus ei osoita, että muuttuisimme ikääntyessä introverteiksi. Se, mihin kohtaan introversio-ekstroversio-akselilla asettuu, on hyvin pysyvä, hän sanoo.

Kaipaan tilaa. Joskus tuntuu pahalta sanoa se kotona. En halua pyytää apua.

Heidi, 36

4. Aina ei tarvitse puhua

Luonnostaan korkea viritystila saa introvertin tuntemaan monet asiat ekstroverttiä voimakkaammin. Huono ilmapiiri nakertaa rajusti introvertin sisintä. Hän tuo myös yksityiselämänsä draamat muita herkemmin töihin. Tyypillisesti hän tosin ei puhu niistä vaan vetäytyy.

Introverttien ja ekstroverttien suhteet eivät ole aivan ongelmattomia. On havaittu, että jos ihmiset saavat vapaasti valita, introvertit hakeutuvat toistensa seuraan ja ekstrovertit omiensa pariin. Etenkin introvertin kannattaa pohtia, kenet ottaa työparikseen. Ekstrovertti jyrää herkästi introvertin, joka päätyy avustajaksi.

Yksi syy voi olla erilaisissa keskustelutyyleissä. Ekstroverttien kesken esitetään enemmän vastaväitteitä ja pyritään kumoamaan toisen väitteitä, kun taas introverttien ryhmässä harvemmin väitellään.

Entä miten ekstrovertit ja introvertit pärjäävät keskenään parisuhteessa? Samanlaisuus voi yhdistää, mutta päinvastaiset temperamentit voivat myös tasapainottaa toisiaan.

Introvertti voi kaivata rinnalleen ihmistä, joka sysää iltaisin ihmisten pariin, mutta toisaalta hän saattaa uupua, jos puoliso ei ymmärrä antaa tilaa.

Keskusteluntarve voi olla erilainen. Introvertti ei välttämättä aina koe luontevana puhua ongelmistaan.

– On virhekäsitys, että puhuminen auttaa aina. Puhuminen voi joskus jopa pahentaa introvertin ongelmia, Liisa Keltinkangas-Järvinen sanoo.

Moni asia voi ratketa omassa rauhassa.

Tunnista itsesi

Oletko selvästi introvertti, ekstrovertti vai jotain siltä väliltä?

Rauhallisen harkitseva introvertti

Olet introvertti, jos nautit hiljaisuudesta ja kuormitut porukassa. Sukellat asioihin syvälle. Ilmaiset ehkä itseäsi paremmin kirjoittamalla kuin puhumalla, joten hoidat asioita viestitellen. Sinulla on muutama luottoystävä.

Vahvuudet: Sinulla on rikas sisäinen maailma. Mietit ennen kuin toimit, joten et ehkä töksäyttele pahemmin. Jaksat keskittyä pitkiin projekteihin. Olet itsenäinen. Puhkeat kukkaan, kun saat keskustella pienessä porukassa. Osaat kuunnella.

Pohdi näitä: Muiden ihmisten kohtaaminen voi tuntua kuormittavalta. Vaikka juhlat tai palaveeraaminen isolla joukolla ahdistaisi sinua, yritä silti käyttäytyä muita kohtaan hyvin. Tervehdi toisia ja kysy, mitä kuuluu.

Supliikki ja dominoiva ekstrovertti

Olet ekstrovertti, jos juhlat ja kokoontumiset saavat sinut syttymään. Janoat toimintaa ja seikkailuja. Rasitut rutiineista ja siitä, ettei mitään tapahdu. Otat riskejä. Jos olet yksin, sinusta tulee levoton ja tylsistynyt.

Vahvuudet: Olet supliikki ja nopea tekemään tuttavuutta. Sinulla on ehkä paljon vaikutusvaltaa. Stressi ja melu eivät romahduta toimintakykyäsi. Osaat ottaa ohjat käsiisi ja tehdä nopeita päätöksiä. Ihmiset viihtyvät seurassasi, koska olet taitava jutuniskijä.

Pohdi näitä: Ekstroverttiys ei tarkoita, ettet osaisi ottaa toisia huomioon, mutta saatat huomaamattasi sivuuttaa muut. Dominoitko herkästi tilanteita? Jos olet puhelias, muistatko kuunnella? Saatat olla jopa liian avoin. Muistathan pitää salaisuudet.

Joustava ja tasapainoinen ambivertti

Olet ambivertti, jos pärjäät ihmisten parissa, mutta et myöskään ahdistu, jos joudut viettämään aikaa yksin. Saatat olla tiettyjen ihmisten seurassa sosiaalinen, toisten taas hiljaisempi. Sisäinen viritys­tilasi on tasapainossa.

Vahvuudet: Olet joustava ja taivut monenlaisiin tilanteisiin. Kykenet toimimaan ryhmässä, mutta pystyt myös pitkäjännitteiseen työskentelyyn yksin. Jutustelet tutuille niitä näitä, mutta uppoudut myös syvällisempiin keskusteluihin.

Pohdi näitä: Ambiverttiyteen ei liity varsinaisia fysiologisia ongelmia. Voit silti pohtia, missä tilanteissa olet enemmän introvertti ja missä ekstrovertti. Haluatko vetäytyä, vaikka pitäisi ottaa ohjat käsiin? Millaiset tilanteet ovat sinulle kuormittavia ja miksi?

Sitaatit on poimittu Terve.fi:n kyselystä, joka tehtiin kesällä 2020.

Juttu on julkaistu Kauneus ja Terveys -lehdessä 12/2020.

Kommentoi +