Onnellinen parisuhde syntyy turvasta ja vaarasta
Ihmissuhteet
Onnellinen parisuhde syntyy turvasta ja vaarasta
Parisuhde on onnellinen, kun se on turvallinen. Pariterapeutti huomauttaa: Varo, ettei turvallisuus mene tylsyyden puolelle!
Teksti

Kuvat

4.3.2018
 |
Kauneus ja Terveys

Parisuhteen onnellisuus noudattaa todennäköisesti samaa kaavaa kuin rahan ja turvallisuuden yhteys:

Raha tekee ihmiset onnellisiksi. Raha lisää onnellisuutta, kun vuositulot kasvavat 70 000 euroon vuodessa. Sen yli saatu raha ei enää lisää onnellisuutta.

Rahan tuoma onnellisuus on turvallisuuden tunnetta. Kun on riittävästi rahaa, elämä tuntuu turvalliselta.

Ja verraten parisuhteeseen: sitä onnellisemmaksi parisuhde koetaan, mitä turvallisempi parisuhde on.

Mutta mikä määrä turvallisuutta tuo parisuhteelle onnellisuuden, mikä riittää ja minkä määrän jälkeen onnellisuus ei enää kasva?

Parisuhteen onnellisuus syntyy luotettavuudesta

Pariterapiassa käytyjen keskustelujen perusteella voin sanoa, että tärkeä turvallisuutta tuova tekijä on kumppanin uskollisuus ja luotettavuus.

Luottamuspula kumppaniin tekee epävarmaksi.  Jos kumppani on holtiton, turvallisuuden tunne kärsii. Epävarmuudessa elävä ei ole onnellinen.

Yhteiset tavoitteet, haaveet ja unelmat

Senkin olen nähnyt ja kuullut työssäni, että turvallisuuden tunne kasvaa yhteisistä arvoista ja tavoitteista. Suhteessa tunnetaan onnellisuutta, kun molemmat rakentavat mielikuvissaan meidän elämää.

Haaveet lapsista, perhe-elämästä, asumisesta, yhteisestä kodista lisäävät turvallisuuden kokemista.

Kovin erilaiset tulevaisuuden haaveet kylvävät parisuhteeseen epävarmuuden siemeniä. Turvallisuusoptio toisessa on välttämätön parisuhteen rakennusvaiheessa.

Parisuhteen onnellisuus on toteutuneita tavoitteita

Monien onnellisten parisuhteiden salaisuus tuntuu olevan se, että pari on pystynyt toteuttamaan yhteisiä haaveita. Onnellisuus lisääntyy, kun yhteiset suunnitelmat toteutetaan eikä vain puhuta.

Teot merkitsevät sitä, että puolison kumppanuuteen voi luottaa.

Lisää onnellisuutta turvallisesta arjesta

Turvallinen arki syntyy kokemuksesta, että perhe-elämää luotsataan yhdessä. Halutaan, että molemmat osallistuvat perheen pyörittämiseen.

Yhdessä tekeminen lisää turvallisuuden tunnetta. Jos puoliso vain valittaa, hän on syvimmiltään turvaton. Taustalla on usein pelko yksin jäämisestä kesken perheprojektin.

Parisuhteen onnellisuus ei kestä liian turvallisia oloja

Turvallisuuden tarve vaikuttaa vähenevän, mitä kestävämmäksi suhde kehittyy. Turvallisuudesta tulee lopulta normi. Se, mikä on normaalia, sitä pidetään itsestään selvänä. Turvallisuus ei siten enää lisää onnellisuuden kokemusta parisuhteessa.

Turvallisuus alkaa tuntua tylsältä, tavalliselta ja tarpeettomalta. Turvallinen suhde alkaa ahdistaa.

Elämä suhteen ulkopuolella tulee kiinnostavammaksi ja siitä alkaa usein suhdetta ravisteleva erillistymisahdistus. Toinen alkaa yllättäen horjuttaa suhteen turvarakenteita.

Parisuhdekriisi paljastaa suhteen onnellisuusrajan

Parisuhdekriisissä painiskeleva pari pystyy yleensä kertomaan, milloin vielä meni hyvin. Käännekohta huonompaan lienee juuri se onnellisuusraja, jossa parisuhteen maksimaalinen turvallisuuden tunne on saavutettu.

Suhteen kehityskaarta kannattaa tutkia sen mukaan, mikä lisäsi suhteen turvallisuutta ja siten onnellisuutta. Mitä alkoi tapahtua, kun turvattomuus suhteessa alkoi lisääntyä tai miten turvallisuus alkoi ahdistaa?

Turvallisuuden tunne on ihmisen perustarve. Mutta turvallisuus ei ole ainoa tarve.

Parisuhteessa kannattaa miettiä alusta asti, mitä muuta haluamme yhdessä vahvistaa kuin turvallisuuden tunnetta. Kun toisesta tulee itsestään selvä, kiinnostus häntä kohtaan vähenee.

Pieni epävarmuus toisen suhteen voi pitää mielenkiintoa yllä paremmin, kuin loputon turvallisuuden korostaminen.   

Kirjoittaja Marjo Ehn on pari- ja seksuaaliterapeutti, teologi ja pappi. Hän kirjoittaa parisuhteesta ja eroon liittyvistä aiheista.

“Työssäni pariterapeuttina autan ihmisiä selviämään ongelmistaan parisuhteissa ja eroissa. Vaikka työni on isosti parisuhteiden varjopuolissa, olen säilyttänyt vahvan uskoni parisuhteeseen. Monet selviävät parisuhteiden ongelmista”, Marjo Ehn kertoo.

Kommentoi +